hormonlar.com Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Kocatepe tarafından hazırlanmaktadır.

width=970

Site İçi Arama Motoru

 

width=300

Dr. Kağan Kocatepe'den muayene randevusu almak için tıklayın »

width=300

Dr. Tülin Kocatepe'den muayene randevusu almak için tıklayın »

width=300

Kitap Önerisi

9 ay 10 gün hafta hafta hamilelik kitabı

Dr. Kağan Kocatepe'nin İnkılap Yayınevi'nden çıkan kitabı gebelik öncesi, hamilelik, doğum, loğusalık, yenidoğan ve emzirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor.
9Ay 10 Gün Hafta Hafta Hamilelik Kitabı »

width=300

width=300

width=300

width=300

Polikistik Over Tanısında Laboratuvar İncelemeleri

width="645"

PKO durumunda yapılan incelemeler PKO tanısı koymaktan ziyade altta yatabilecek diğer muhtemel sorunların olup olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir. İstenecek incelemeler kişiden kişiye değişebilmesine karşın aşağıda PKO durumunda doktor tarafından en sık istenen incelemeler yer almaktadır.

Dikkat: Hormonal incelemelerin bazıları adet döngüsünün özel günlerinde yapılır. Bazı incelemeler sabah yapılırken, diğer bazıları için temel şart bir gün öncesinde ilişkiye girilmemiş olmasıdır. Hormon incelemeleri genellikle kullanılan ilaçlardan (özellikle doğum kontrol hapları) etkilenir.

Özellikle tüylenme sorunu belirgin olan bir kadında genellikle istenen incelemeler aşağıdaki şekildedir.

Total veya serbest Testosteron Seviyesi (T, sT)
DHEA-SO4
17-alfa-OH-P (17-alfa-hidroksi-progesteron)

Bu üç incelemeden ilk ikisi tüylenme sorunu belirgin olan bir kadında sorunun yumurtalık (T, sT) veya adrenal (böbreküstü bezi (DHEA-SO4) kaynaklı bir tümör sonucu olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önem taşır. Aslında oldukça ender görülmelerine karşın bu tür durumların olmadığının belirlenmesi PKO tanısının ilk basamağında çoğu doktor tarafından tercih edilir.

DHEA-SO4 seviyelerinde hafif yükselmelere %50 PKO olgusunda rastlanır ve bu durum tedaviyle kısa zamanda normale döner.

17-alfa-OH-P ise böbreküstü bezi kaynaklı bir maddedir ve böbreküstü bezi kaynaklı 21-hidroksilaz enziminin doğuştan eksikliği (konjenital adrenal hiperplazi) durumlarında seviyesi yüksek bulunur. Yine PKO değerlendirmesinin ilk basamaklarında bu hastalığın olmadığının belirlenmesi diğer tanısal basamaklara geçmeden önce tercih edilir. Bu son incelemenin adet kanamasının ilk günlerinde ve özellikle sabah alınan kanda bakılması, maddenin kanda yanlış bir şekilde yüksek bulunması ve yanlış tanı konmasının engellenmesi açısından çok önemlidir.

TSH
Prolaktin
SHBG

Bu üç test yine PKO tanı aşamasında çoğu durumda vazgeçilmez testler arasında yer alır. Son zamanlarda AMH (Anti-Müllerian-Hormon) ölçümü de rutine girmeye başlamıştır. Doğurganlığın ölçülmesinde faydalanılan bu inceleme PKO durumlarında oldukça yüksek çıkmakta ve tanıyı destekleyici bir görev üstlenmektedir.

 

tiroid bezisürrenal (böbrek üstü) bezi
tiroid bezi ve böbreküstü bezi

TSH hormonu boyun bölgemizde önde yer alan tiroid bezini yöneten ve beyinde hipofiz bezinden salgılanan hormondur. Bu hormonun verdiği emirle tiroid bezinden T3 ve T4 olmak üzere iki ayrı tiroid hormonu salgılanır. Hemen tüm vücut işlevleri üzerine etki eden bu hormonlar özellikle gereğinden az salgılandıklarında PKO benzeri belirtiler yapabilirler. TSH ölçümünün amacı belirtilerin bir tiroid sorununa bağlı olmadığının anlaşılması açısından önemlidir ve gerekli durumlarda TSH ölçümüne serbest T3 ve serbest T4 ölçümü eklenir.

Tiroid sorunları>>

Prolaktin hormonu hipofiz bezinden salgılanan ve gebelik ve emzirme döneminde salgısı artan ve süt yapımından sorumlu hormondur. Gereksiz yere yükseldiğinde adet düzensizliği ve PKO’nun diğer belirtilerinin oluşmasına neden olabilir. Prolaktin hormon salgı bozuklukları bir tiroid bezi sorununa ikincil olarak gelişebileceği gibi hipofiz bezindeki bir sorundan da kaynaklanabilir.

Hiperprolaktinemi>>

hipofiz bezi

PKO’da östrojen hormonunun kronik olarak yüksek seyretmesine bağlı olarak yaklaşık %40 kadında prolaktin hormonu yüksekliğine rastlanır. Hafif olan bu yükselme tedaviyle normale döner.

SHBG ("sex hormone binding globulin") kanda testosteron ve diğer erkeklik hormonlarını taşıyan protein yapılı maddedir. Çok çeşitli durumlar SHBG azalmasına neden olarak kanda serbest kalan T miktarını artırır ve böylece kıl hücrelerine giderek tüylenme sorununun barizleşmesine neden olabilir. Özellikle ağır PKO olgularında genellikle SHBG seviyesi düşük bulunur.

 

Yumurtlamanın Olup Olmadığının Belirlenmesi

PKO’da yumurtlama bozukluğu en temel sorunlardan biridir ve ultrason başta olmak üzere (folikülometri, yumurtlama takibi)  çeşitli testlerle yumurtlama olup olmadığının belirlenmesi mümkündür.

FSH
LH

Bu iki hormon hipofiz bezinden salgılanan ve adet döngüsünü yöneten hormondur. PKO durumunda vücutta genellikle bir LH hakimiyeti vardır ve %70 kadında LH/FSH oranı artmıştır. Bazı durumlarda bu iki hormonun ölçümü PKO tanısı açısından değerli bilgiler verebilir.

Serbest Testosteron (sT)

Bu hormon direkt olarak kıl hücrelerinin içine girebilen aktif hormon şeklidir ve özellikle tedavi öncesinde yapılan ölçümde elde edilen değerin tedavi esnasında elde edilen değerle karşılaştırılması tedavinin etkinliğini değerlendirmede yardımcı olabilmektedir.

 

Diğer Hormon Ölçümleri

Progesteron hormonu, östrojen hormonu, androstenedion hormonu ve oldukça pahalı olan östron hormonu ölçümlerine zaman zaman başvurulabilir.

 

İnsülin Direncini Değerlendiren Testler

PKO insülin direnci yani şeker hastalığı veya bu hastalığa eğilimi beraberinde getirir ve PKO nedeniyle değerlendirilen kadınlarda böyle bir durumun var olup olmadığının ilk başlarda belirlenmesi genellikle doktorlar tarafından tercih edilir. Bu amaçla aşağıdaki testlerden bir veya birkaçı yapılır.

AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
Kan İnsülin Seviyesi

HbA1C (üç aylık şeker ortalaması)

HOMA-IR

Bu testler insülin direncini belirlemede önemlidir ve genellikle sabah, 8-12 saatlik bir açlık süresini takiben yapılır. Testte aşikar şeker hastalığına işaret eden bulgular çıkabileceği gibi insülin seviyesinin aşırı yükselmesi veya AKŞ/insülin oranının bozulması bir insülin direncine işaret edebilir. İnsülin direnci ileride şeker hastalığı gelişmesi açısından yüksek risk altında olunduğunu gösteren önemli bir bulgudur.

 

OGTT(Oral Glikoz Tolerans Testi - Şeker Yükleme Testi)

İnsülin direnci veya şeker hastalığı olup olmadığını değerlendiren diğer bir testtir. Genellikle 8-12 saatlik bir açlığı takiben sabah yapılan AKŞ ölçümü ve 75 gram glikoz içildikten 2 saat sonra yapılan tokluk kan şekeri ölçümü şeklinde yapılır.

PKO’lu bir kadında şeker hastalığı tanısı konduğunda tedavi aşamasına bu konuda deneyimli bir İç Hastalıkları Uzmanı veya Endokrinoloji Uzmanı'nın da katılması son derece önemlidir.

 

Diğer Testler

PKO kan yağlarını da olumsuz etkileyebilen bir hastalıktır ve aç karnına yapılan aşağıdaki testler bu durumu ortaya çıkarmaya yöneliktir.

Kolesterol (HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol, Total Kolesterol) Ölçümü
Trigliserit Ölçümü

Sonraki konu: Polikistik Over (PKO) Sendromunda Genel Tedavi İşlemleri

 

width="645"

sosyal eklenti Sayfayı Facebook'ta Paylaş

width="645"

 

 

width="645"

Genel Bilgiler

Adet Görme Mekanizması
Yumurtlama Olgusu
Yumurtlama Günü Hesaplayıcısı
Vücut Kitle İndeksi Hesaplayıcısı

Temel Bilgiler

Polikistik Over Nedir?
Polikistik Over Sendromu (PKO) Nedir?
PKO Neden Olur?
PKO Belirtileri Nelerdir?
PKO Tanısı Nasıl Konur?
PKO Nasıl Tedavi Edilir?
PKO Neden Önemsenmesi Gereken Bir Durumdur?

Ayrıntılı Bilgiler

PKO Nasıl Oluşur?
PKO Belirti ve Bulguları
PKO'da Detaylı Tanı İşlemleri
Muayene Bulguları
Ultrasonografi Bulguları
Laboratuvar İncelemeleri

 

Belirtiler

Adet Düzensizliği
Tüylenme
Obezite (şişmanlama)
Gebe Kalamama
Akne (sivilcelenme)

Tedavi İşlemleri

Genel Tedavi Prensipleri
Tüylenme Tedavisi
Yumurtlamayı Sağlayıcı Tedavi
Yumurtlamayı Baskılayıcı Tedavi
Metformin

Videolar

Poli kistik over sendromu - Dr. Kağan Kocatepe

Kadınlarda yumurtlama sorunları - Dr. Kağan Kocatepe

Kolay hamile kalma yolları

Adet kanaması (regl) sorunları - Dr. Kağan Kocatepe

Diğer Hormonal Sorunlar

Tiroid Bezi Sorunları
Prolaktin Hormonu Sorunları

width="645"

Diğer sitelerimiz

jinekoloji.net Kadın sağlığı, jinekoloji ve jinekolojik sorunlar hakkında;
aileplanlama.com Aileplanlama yöntemleri, hamilelikten korunma ve kürtaj konularında;

cinselhastalik.com Genital siğil, vajinit, genital uçuk ve cinsel ilişki yoluyla bulaşabilen diğer hastalıklar hakkında;

 

gebelik.net Gebe kalamama, düşük ve bebeğin sağlıklı gelişememesi konularında;
ikizgebelik.com İkiz ve diğer çoğul gebelik (hamilelik) şekilleri hakkında;

hamilelik tv Hamilelik dönemi hakkında videolarla;
menopoz.net Menopoz dönemi hakkında bilgi vermektedir.

width="645"